İnovasyon Nedir?

İnovasyon, yenilikçi faaliyetleri ve yenilikçi firma gibi çeşitli temel kavramların sistematik olacak şekilde tanımlanmasını sağlayan, bu konular kapsamında ortak kavram ve dil birliği sağlayarak bütüncül bir teknoloji ve bilim politikası sağlayan bir terimdir. Oslo Kılavuzu kapsamınca da değerlendirilen inovasyon terimi, işletme kapsamındaki uygulamalarda, işyeri organizasyonlarında ya da dış ilişkilerde iyileştirilmiş ürün, hizmet veya mal, süreç, pazarlama yöntemlerinin gerçekleştirilmesidir.

Herhangi bir ülkede inovasyon kavramı toplumun refahının artırılması ve iş olanaklarının da çoğaltılması amacıyla ele alınmaktadır. Buna göre devletlerin inovasyon kavramı üzerinde çok fazla durmaları, bu kavrama çok fazla önem vermeleri ve neticesinde gelişmeleri de inovasyon kavramı kapsamınca gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Teknoloji İnovasyon

İnovasyonun çeşitli dallarda aktif olarak yer alması ve neticesinde insanların da üretimlerini bu ölçüde gerçekleştirerek bilime, üretime katkı sağlamaları kapsamınca teknolojiden de söz edilebilir. Teknoloji inovasyon terimi özellikle de mühendislik alanlarında daha fazla tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Bununla birlikte bilişim sektöründe de ürün geliştirme aşamaları için teknoloji inovasyonuna fazlasıyla ihtiyaç vardır.

Nitekim kimya, fizik, matematik, yapay zeka, yazılım sistemleri ve daha birçok bilim alanında teknoloji inovasyonu ve ürün geliştiriciliğinden söz etmek mümkündür. Nitekim daha başarılı bir sistem olabilmesi adına bu gibi inovasyonların sürdürülebilir ve kullanılabilir olması çok faydalıdır. Teknoloji, bilim ve bilişimden uzak kalmamak ise en önemli olgulardan biridir.

 

Sosyal Medya Yönetimi
Google Reklam Avantajları
Whatsapp
Ara