İş & Yönetim

İş & Yönetim

İş süreci, işle ilgili alandaki belirli bir amacın gerçekleştirilmesi için yapılan birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir. İş süreç yönetimi (business process management-bpm) ise şirketin iş süreçlerinin daha verimli, daha etkili ve her bakımdan daha yeterli halde olması için yapılan çalışmaları ifade eder.

İş süreçlerinin uygun  tekniklerle yapılması, iş süreçlerinin arasındaki bağlantının yakalanması, çıkabilecek sorunların tespit edilmesi, sorunlar üzerinde durularak bunları düzeltmek için gereken değişiklerin yapılması ve bunların hepsinin doğru yöntemlerle yapılıp belgelenmesi iş süreç yönetimidir. İnsanların yapabileceği hataları azaltmak iş süreç yönetiminin amaçlarındandır. İş yapanlar arasındaki ilişkinin belirli kurallarla yapılması, yapılan her işin düzenli kaydının tutulması iş süreç yönteminin çalışmalarındandır.

Ürün Fotoğrafçılığı
Yazılım & Teknoloji
Whatsapp
Ara